Muri vetuli

Den byn som nu blir vårt hem ett tag framöver har en historia som går tillbaka till början på 1000-talet.
Namnet Murviel kommer från latin ”muri vetuli” som  betyder gamla murar.  Namnet fanns ändå till 14-hundratalet för att ändras till Merviel och under 16 och 17 hundratalet få nuvarande namnet Murviel.

Den gamla delen av byn är byggt på ett traditionellt occitanskt vis omgärdad av en mur och med både slottet och kyrkan centralt högst upp. Många spår av dessa olika perioder finns kvar i den delen av byn där vi nu har vårt hus Byn är klassad som av historiskt intresse och det finns i regionen en ambition om att försöka stimulera folk att renovera varsamt och bevara husen karaktär vilket inte är fallet överallt tyvärr.

Byn finns mitt emellan havet på ena sidan cirka 25km bort och på andra sidan vid fötterna av platåerna som leder till cevennerna. En bra strategiskt plats för att kunna njuta av både strandbad och vandringar i naturen.