CPAM och Maria

Att flytta till ett annat land är kopplat till en massa praktiska saker som ska på plats. En av de viktigaste är kanske att få ordning på sjukvården.

Sjukvården i Frankrike är av otroligt hög klass och uppföljning av ens vårdbehov sker alltid genom en husläkare som man själv har valt att ha som sitt nav i de eventuella vårdbehovet man kan komma att behöva.

Så första steget när man kommer till Frankrike är att ta kontakt med CPAM (Caisse Primaire D’assurance Maladie). CPAM är motsvarigheten till Försäkringskassan.

Som svensk pensionär ska man ha anmält sin flytt till Frankrike hos Försäkringskassan och fått ett dokument some heter E 121. Det dolkumentet bekräftar att det finns ett avtal mellan länderna som ger oss rätt till vård i både Frankrike och Sverige. Detta lämnas in till CPAM tillsammans med personbevis, bevis på att man bor i landet i form av t.ex elräkningar, och annan information.

Det gjorde vi hos CPAM i Beziers for c.a 1 månad sedan och fick besked då att ärendet kunde ta upp till 2 månader. Samtidigt fick vi veta att om vi ändå behövde vård under väntetiden behövde man bara spara alla kvitton för att få tillbaka kostnaden när vår inregistrering var klar

Nu en månad efter ansökan har Maria fått per mail ett besked om att hon är intagen i det franska sjukvårdssystemet och med det följde ett papper som används som intyg när man ska besöka läkare. Maria har alltså fått sitt ”numero de sécurité sociale” före mig!
Jag hade nämligen glömt att bifoga en födelseattest från min födelsestad i Frankrike. Jag har dessutom redan ett sånt nummer eftersom alla i landet får ett numéro de sécurité sociale när man födds men efersom mitt har varit vilande under 40 år måste det grävas fram igen 🙂

Underbart bra jobbat av CPAM och riktigt proffsigt och smidigt hanterat.

I nästa etapp ska då Maria kunna få välja en egen husläkare och när detta är gjort kommer hon att få hem en ”carte Vitale”. Denna används sedan i alla vårdärenden och gör att man slipper lägga ut pengar i förväg för sin vård.